วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551

สพก.ทุ่ม9ล้านเปิดศึกนครสุโขทัยเกมส์
17/12/2008 19:17:19
 

สพก. ทุ่มงบ 9 ล้าน จัดกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์" ระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ. 52 ที่ จ.สุโขทัย ชิงชัย 322 เหรียญทอง จาก 30 ชนิดกีฬา ประเภททีม 9 ชนิดกีฬา แบ่งสายเรียบร้อย สมบัติ คุรุพันธ์ ผอ.สพก. ชี้ต้องจัดให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าซีเกมส์ ในทุกๆ ด้าน


นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 "นครสุโขทัยเกมส์" ที่ จ.สุโขทัย ที่ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยเป็นการประชุมถึงความพร้อมของการจัดการแข่งขันที่จะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 2-10 ก.พ. 2552

 

การชิงชัยทั้งหมด 322 เหรียญทอง จาก 30 ชนิดกีฬาได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, จักรยานเสือภูเขา, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เนตบอล, บาสเกตบอล, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิมนาสติกลีลา, ยิมนาสติกสากล, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, ลีลาศ, ว่ายน้ำ, วอลเลย์บอล, วอลเลย์บอลชายหาด, แฮนด์บอล, วู้ดบอล, คาราเต้-โด, วูซู และสนุกเกอร์ โดยสนามที่ใช้สำหรับแข่งขันหลักจะอยู่ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

 

สำหรับงบประมาณการจัดการแข่งขันครั้งนี้ จังหวัดเจ้าภาพได้ใช้งบประมาณปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท และได้รับจากปี 2552 อีก จำนวน 8,000,000 บาท รวมงบประมาณที่จะใช้จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 9,000,000 บาท

 

ขณะที่การจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาประเภททีม 9 ชนิดกีฬา มีดังนี้ ฟุตบอลชาย แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สาย คือ สายเอ ได้แก่ เขต 2, เขต1, เขต3, เขต6, เขต4, สายบี ได้แก่ เขต 10, เขต 9, เขต 7, เขต 5, เขต 8, ฟุตบอลหญิง แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายเอ ได้แก่ เขต 4, เขต5, เขต 3, เขต 6, เขต 8 และ สายบี ได้แก่ เขต 2, เขต 9, เขต 7, เขต 10 , เขต 1

 

ฟุตซอล แบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายเอ ได้แก่ เขต 7, เขต 10, เขต 6, เขต 1, เขต5  และสายบี ได้แก่ เขต 2, เขต 9, เขต 8, เขต 3, เขต 4, รักบี้ฟุตบอล 15 คน แบ่งเป็น 2 สาย  คือ สายเอ ได้แก่ เขต 5, เขต 7, เขต 8, เขต 6 และสายบี ได้แก่ เขต 3, เขต 2 ,เขต 4, เขต 1, รักบี้ฟุตบอล 7 คน แบ่งเป็น 2 สาย คือ สายเอ มีเขต 2, เขต 8, เขต 4, เขต 3 สายบี ได้แก่ เขต 1, เขต 6, เขต 7,  เขต 5, เซปักตะกร้อทีมชุดชาย สายเอ  มี เขต 2,เขต 10, เขต 9, เขต 5, เขต 8, สายบี  มี เขต 3 , เขต 6, เขต 4, เขต 1, เขต 7, เซปักตะกร้อชุดหญิง สายเอ ได้แก่ เขต 2, เขต 8, เขต 6, เขต 10 , เขต 9 และสายบี ได้แก่ เขต 4, เขต 1, เขต 7, เขต 5, เขต 3

 

แฮนด์บอลชาย สายเอ ได้แก่ เขต 7, เขต 8, เขต 4, เขต 5, เขต 2 และสายบี ได้แก่  เขต 3,เขต 10 , เขต 6,เขต 9, เขต 1, แฮนด์บอลหญิง สายเอ ได้แก่ เขต 3, เขต 6, เขต 2, เขต 5, เขต 9 สายบี เขต 10, เขต 7, เขต 8, เขต 4, เขต 1, บาสเกตบอลชาย สายเอ ได้แก่เขต 1, เขต 6, เขต 9, เขต 3, เขต 4 และสายบี ได้แก่ เขต 10, เขต 5, เขต 7, เขต 2, เขต 8 บาสเกตบอลหญิง สายเอ ได้แก่ เขต 5, เขต 10, เขต 3, เขต 2, เขต 9 และสายบี มีเขต 6, เขต 1, เขต 4, เขต 7, เขต 8

 

เนตบอล สายเอ ได้แก่ เขต 10, เขต 3, เขต 7, เขต 8 และสายบี ได้แก่ เขต 1, เขต 4, เขต 2, เขต 6, วอลเลย์บอลชาย สายเอ ได้แก่ เขต 3, เขต 10, เขต 9, เขต 1, เขต 5 และสายบี ได้แก่ เขต 7, เขต 6, เขต 2, เขต 4, เขต 8, วอลเลย์บอลหญิง สายเอ ได้แก่ เขต 4, เขต 2, เขต 1, เขต 9, เขต 6 และสายบี ได้แก่ เขต 10, เขต 5, เขต 7, เขต 3, เขต 8 และวอลเลย์บอลชายหาด แบ่งเป็น ประเภททีมชาย 4 สาย คือ สาย ก เขต 8 (1), เขต 3 (1), เขต 7 (1), เขต 9 (1), เขต 10 (1), สาย ข เขต 4 (1), เขต 6 (1), เขต 2 (1), เขต 1 (1), เขต 5 (1), สาย ค เขต 8 (2),เขต 3 (2), เขต 7 (2), เขต 9 (2), เขต 10 (2), สาย ง เขต 4 (2), เขต 6 (2), เขต 2 (2), เขต 1 (2), เขต 5 (2)

 

นายสมบัติ กล่าวว่า "การแข่งขันกีฬากีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่อีกรายการหนึ่ง จึงขอให้ทุกท่านร่วมแรงร่วมใจดำเนินการจัดการแข่งขัน ให้ได้มาตรฐานสากลเทียบเท่าซีเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามแข่งขัน, อุปกรณ์การแข่งขัน, ผู้ตัดสิน และ เรื่องของพิธีการ เปิด-ปิด การแข่งขัน"
ที่มา   http://www.siamsport.co.th/Sport_Other/081217_069.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น....ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน...
เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานและการเยีนวยา....
การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
ทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....
คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
จะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....
1. ัวอย่างารวิเตราะห์หลักสูตรก่อน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ
2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้
3.
ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน

3.1 ตัวอย่างแผน STAD
3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA
3.3 ตัวอย่างแผน Backwards

++
จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++

4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 1


5. วิธีเขียน /
ตัวอย่างรายงาน บทที่ 2

6. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 3

7. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 4

8. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 5

9.
ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ


10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม


10.1 การจัดเรียงภาคผนวก
10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ

11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/1


12. ตัวอย่างนวัตกรรม
12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป
12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์

12.3 ตัวอย่าง วีดิทัศน์พระพุทธ
12.4 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ
12.5 ตัวอย่างเอกสารประกอบใน
รูปแบบ Powerpoint
13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย

14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ

15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.
ที่มา http://www.kruesanbannok.com/index.php