วันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2552

ข้อมูลการแข่งขัน

 กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
 กำหนดการพิธีปิดการแข่งขัน
 ตารางกำหนดการแข่งขัน
 สถานที่พักของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

โปรแกรมการแข่งขัน (ไม่นับวันประชุมผู้จัดการทีม)
ที่กีฬาสนามแข่งขันวันที่แข่งขันเอกสารกำหนด
การแข่งขัน
โทรศัพท์
ผู้ประสานงาน

กรีฑา

สนามกีฬา สพล.สุโขทัย  “บุญสม  มาร์ติน”

3 - 6 ก.พ. 52html084-618-7005

กอล์ฟ

สนามดงภูเกิด  จ.พิษณุโลก

5 - 8 ก.พ. 52pdfhtml089-461-0704

จักรยานเสือภูเขา

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  

8 - 9 ก.พ. 52html086-928-7890

เซปักตะกร้อ

โรงเรียน.กงไกรลาศวิทยา

2 - 10 ก.พ. 52html081-727-7710

เทควันโด

อาคารทองคูณ   หงส์พันธุ์ สพล.สุโขทัย

6 - 9 ก.พ. 52html084-812-1180

เทนนิส

สนามเทนนิส  “สุทธิ  ผลสวัสดิ์”   สพล.สุโขทัย

3 - 8 ก.พ. 52pdfhtml081-037-2196

เทเบิลเทนนิส

โรงเรียนพุ่ยฮัว  อ.ศรีสำโรง

3 - 8 ก.พ. 52pdfhtml081-533-5433

เนตบอล

โรงเรียนอุดมดรุณี

2 - 9 ก.พ. 52pdfhtml089-437-2508

บาสเกตบอล

โรงยิมส์  ๒,๕๐๐  ที่นั่ง  “สุโขทัยเกมส์”   สพล.สุโขทัย

2 - 10 ก.พ. 52html083-330-1161

๑๐

แบดมินตัน

โรงเรียนสวรรคโลกประชาสรรค์  อำเภอสวรรคโลก

3 - 8 ก.พ. 52pdf083-410-3895

๑๑

เปตอง

สนามเปตอง  สพล.สุโขทัย

3 - 7 ก.พ. 52html089-859-5227

๑๒

ฟุตซอล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

2 - 9 ก.พ. 52pdfhtml081-040-8419

๑๓

ฟุตบอลชาย

สนามฟุตบอล  ๒ “ทินกร  นำบุญจิตต์”  สพล.สุโขทัยวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

2 - 9 ก.พ. 52pdfhtml086-262-9621

๑๔

ฟุตบอลหญิง

โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก

2 - 9 ก.พ. 52pdfhtml086-937-9464

๑๕

มวยสากลสมัครเล่น
มวยไทยสมัครเล่น

โรงยิมส์มวย  “วิจารณ์พลฤทธิ์”   สพล.สุโขทัย 

3 - 8 ก.พ. 52thai-boxing(pdf)081-281-7328
087-573-7710

๑๖

ยกน้ำหนัก

หอประชุมอำเภอคีรีมาศ

4- 8 ก.พ. 52html087-944-0034

๑๗

ยิงปืน

สนามยิงปืน  “สมบัติ  กลิ่นผา”  สพล.สุโขทัย

6- 9 ก.พ. 52html089-438-7744

๑๘

ยิมนาสติกลีลา

โรงเรียนอุดมดรุณี

3- 4 ก.พ. 52html081-379-3607

๑๙

ยิมนาสติกศิลป์

โรงยิมส์  ๒  “พีชเรช  พิริยหะพันธ์”  สพล.สุโขทัย

2- 4 ก.พ. 52html089-703-3367

๒๐

ยูโด

หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

4- 7 ก.พ. 52html086-737-1950

๒๑

รักบี้ฟุตบอล

โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

3 - 10 ก.พ. 52pdfhtml081-474-9601

๒๒

ลีลาศ

โรงยิมส์  ๑  “ปรีดา  รอดโพธิ์ทอง”  สพล.สุโขทัย 

6 - 8 ก.พ. 52html081-475-4512

๒๓

ว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ  ๕๐  เมตร  “กว้าง  รอบคอบ”  สพล.สุโขทัย

4 - 8 ก.พ. 52pdfhtml086-933-5891

๒๔

วอลเลย์บอล

โรงยิมส์  ๔  “สุวรรณ  กู้สุจริต”  สพล.สุโขทัย

2 - 10 ก.พ. 52html081-380-4231

๒๕

วอลเลย์บอลชายหาด

สนามชายหาด  สพล.สุโขทัย

2 - 10 ก.พ. 52pdfhtml081-887-7075

๒๖

แฮนด์บอล

โดมฟ้า  สพล.สุโขทัย                                

2 - 10 ก.พ. 52pdf, html081-475-0904

๒๗

วู๊ดบอล

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

4 - 5 ก.พ. 52pdfhtml085-037-9029

๒๘

วูซู

หอประชุมโรงเรียนกวางตง

6 - 9 ก.พ. 52pdf , html083-167-1906

๒๙

สนุกเกอร์

หอประชุมร.ร.สุโขทัยวิทยาคม

3 - 9 ก.พ. 52html081-796-2703

๓๐

คาราเต้โด

วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย

5 - 9 ก.พ. 52html086-938-8279

๓๑

ฮอกกี้(กีฬาสาธิต)

สนาม “บุญสม มาร์ติน”  สพล.สุโขทัย

7 - 8 ก.พ. 52 081-2800380

หมายเหตุ *********ตารางนี้ไม่นับวันประชุมผู้จัดการทีม 
วันประชุมผู้จัดการทีมดูได้จาก ตารางกำหนดการแข่งขัน

ที่มา http://www.nakhonsukhothaigames.com/news.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น....ตัวอย่างการทำวิจัยชั้นเรียน...
เพื่อเป็นแนวทางในการทำผลงานและการเยีนวยา....
การเตรียมตัวเพื่อทำผลงานทางวิชาการ
ทุกท่านที่จะทำผลงานทางวิชาการต้องมีการเตรียมพร้อมดังนี้ครับ....
คู่มือการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
จะเตรียมตัวทำผลงาน ต้องมีการวิเคราะห์หลักสูตร และจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ....
1. ัวอย่างารวิเตราะห์หลักสูตรก่อน
เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ตัวอย่างงานที่ผ่านการตรวจ
2. ตัวอย่าง แผนการจัดการเรียนรู้
3.
ตัวอย่าง บันทึกผลหลังสอน

3.1 ตัวอย่างแผน STAD
3.2 ตัวอย่างแผน CIPPA
3.3 ตัวอย่างแผน Backwards

++
จะค่อยนำขึ้นเรื่อยๆครับ++

4. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงานบทที 1


5. วิธีเขียน /
ตัวอย่างรายงาน บทที่ 2

6. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 3

7. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 4

8. วิธีเขียน /ตัวอย่างรายงาน บทที่ 5

9.
ตัวอย่าง การเขียนบทคัดย่อ


10.ตัวอย่าง การเขียนบรรณานุกรม


10.1 การจัดเรียงภาคผนวก
10.2 แบบประเมินของผู้เชี่ยวฃาญ

11. ตัวอย่าง การเขียน วฐ.2/1


12. ตัวอย่างนวัตกรรม
12.1 ตัวอย่าง บทเรียนสำเร็จรูป
12.2 ตัวอย่าง วีดิทัศน์

12.3 ตัวอย่าง วีดิทัศน์พระพุทธ
12.4 ตัวอย่าง เอกสารประกอบ
12.5 ตัวอย่างเอกสารประกอบใน
รูปแบบ Powerpoint
13. การหาค่าของคะแนนแบบง่าย

14. ตัวอย่างคู่มือการใช้เแบบฝึกฯ

15. การใช้ Font สำหรับนวัตกรรม.
ที่มา http://www.kruesanbannok.com/index.php